DCH – Dijagnostički Centar Hram

Prvi privatni, a danas najveći dijagnostički centar za radiološku dijagnostiku u regionu, u toku druge decenije svog poslovanja ostaje dosledan svojim inicijalnim načelima – izuzetan stručni tim, najmodernija medicinska oprema, dostupne cene pregleda. Dijagnostički centar Hram, od svog početka 2000. godine, posluje kao visoko specijalizovana ustanova koja se bavi radiološkom dijagnostikom. Pregledi na magnetnoj rezonanci obavljaju se na najsavremenijem aparatu od 1.5 Tesla Simens-simfony, kojim se, zahvaljujući superiornom softveru i posebnom kompletu zavojnica za svaki pojedinačni deo tela, postiže izuzetna preciznost pregleda i rezolucija slike, značajno bolja u poređenju sa drugim aparatima iste jačine.

Sistematski skrining pregledi

Besplatni pregledi za osiguranike*

Za osiguranike Uniqa osig., Winer osig., Generali osig. za mesec avgust 10% akcija za preglede koji se zakažu u terminima u kojima su otkazane studije.

SIMENS MAGNETNA REZONANCA

Klase A – 1.5 Tesla, jačina permanentnog magnetnog polja JEDINI MRI U SRBIJI SA NAJVIŠIM NIVOOM JAČINE PROMENLJIVOG MAGNETNOG POLJA – QUANTUM GRADIENTIMA!